Inspirace

Muzeum hlavního města Prahy má novou vizuální identitu

Muzeum hlavního města Prahy v závěru roku rozhodlo o výběru dodavatele na novou vizuální identitu, která se promění podle vítězného návrhu MgA. Kláry Horové. Ta vyhrála ve vyzvaném jednokolovém anonymním výběrovém řízení, které bylo vypsáno Muzeem hlavního města Prahy a na jehož organizaci se podílela Unie grafického designu. S novým logem se nově pojí i zavedení zkráceného názvu instituce: Muzeum města Prahy.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Vizuální identita pro Muzeum města Prahy“ byla rozeslána 9. října 2019 deseti vybraným studiím. Samotná soutěž pak byla vypsána jako anonymní, jednokolová a uzavřená. Zúčastnili se ji: Dynamo design, Klára Horová, JS Typo, Kolargrafik-studio, Open Idea, Petra Sadilová, Studio Breisky, Studio Designiq, ViaGaudium – Adéla Valha Vorbová, Ondřej Zámiš.

Uchazeči, kteří splnili zadání, obdrželi skicovné ve výši 20 000 Kč bez DPH (9 z oslovených 10 studií). Hodnotící komise se shodla na vítězném pořadí – vítěz MgA. Klára Horová, na 2. místě ViaGaudium – MgA. Adéla Valha Vorbová a 3. místo obsadil MgA. Ondřej Zámiš s MgA. Romanem Černohousem.

„Věřím, že vítězné logo má potenciál být základem nové sebevědomé identity našeho muzea, která propojí jeho jednotlivé součásti i objekty. Takové bylo zadání soutěže a vybraný návrh splňuje naše očekávání. Děkuji všem účastníkům, kteří se soutěže zúčastnili, a také porotě, resp. komisi, která jednotlivé návrhy hodnotila a vyhodnotila.“

Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea města Prahy

Ukázková aplikace nového loga | Zdroj: designportal.cz
Průchod myšlenek při tvorbě nového loga | Zdroj: designportal.cz
Ukázková aplikace nového loga | Zdroj: designportal.cz

Štítky:

Vizuální identita

Kategorie:

Inspirace

Kategorie:

Inspirace